intro forest image

bevezető

Az Országos Erdészeti Egyesület a magyar erdészek legrégebbi és a mai napig is legnagyobb súllyal bíró szövetsége. Hosszú, több mint 150 éves történelmét az erdész szakma hagyományainak, kultúrájának, irodalmának fejlesztése és őrzése kíséri végig. Az Egyesület Könyvtárának kialakulása az 1851-ben alapított Magyar Erdész Egylet, illetőleg az 1866-ban létrejött Országos Erdészeti Egyesület kézikönyvtárainak összevonásával, részben az egyes tagok önzetlen ajándékaiból, hagyatékaiból, az Egyesület által fedezett könyvvásárlásokból és az Erdészeti Lapok, továbbá más egyesületi kiadványok cseréjével történt. A Könyvtár állománya 1866-ban 1000 kötetre rúgott, ami 20 évvel később 2600 könyvre gyarapodott az Egyesület Alkotmány utcai székházába történő beköltözködéskor. A Könyvtár ezt követően – a két világháborús időszakot leszámítva – töretlenül gyarapodott egészen 1949-ig, amikor a székház államosításával megkezdődött történetének legsötétebb, legbizonytalanabb időszaka. Ugyanis 1949-től 1989-ig eredeti szekrényeinek nagy részét elvesztve, többszörös költöztetéssel mind méltatlanabb körülmények közé került. Ez alatt a négy évtizedes időszak alatt a Könyvtár gyakorlatilag nem gyarapodott és nem tudta betölteni eredeti funkcióját sem. Ekkor a legfontosabb feladat az állomány mentése, állagának megóvása volt. Ehhez az áldozatos munkához kapcsolódóan külön is meg kell említeni Dr. Mihályi Zoltán, Nyirády Lajos és Riedl Gyula kollégáink nevét.

A Könyvtár végül 1989. október 11-én a Buda Vidéki Állami Erdő és Vadgazdaság felújított Csillagvölgyi épületébe költözött be és kezdte meg újra rendeltetésszerű működését. Innen került a Könyvtár a 2000-ben felépült Pilisi Parkerdő Zrt. épületében található új Erdészeti Információs Központba, ahol ma is működik. A Könyvtár otthonra találásának és megújulásának folyamata nem lett volna elképzelhető Barátossy Gábor és Bakon Gábor kollégáink segítsége, áldozatos munkája nélkül.

Ma az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtára több, mint 20 ezer dokumentumával, korabeli bútoraival, gazdag művészeti és tárgygyűjteményével többféle keresési lehetőséget kínáló elektronikus katalógusával az Egyesület legértékesebb vagyontárgya. Az, hogy a Könyvtár a közelmúltban ilyen nagyarányú fejlődésen menjen keresztül elképzelhetetlen lett volna az elsősorban erre a célra létrehozott Wagner Károly Alapítvány támogatása nélkül. Honlapunk célja, hogy ezt a folyamatot és történeti hátterét bemutassa és az olvasót részleteiben is megismertesse az Országos Erdészeti Egyesület és Könyvtára tevékenységével.